Finwire Table #1

Euris, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning0,10,10,0%
Rörelseresultat-0,7-0,8
Resultat före skatt-0,7-0,8
Nettoresultat-0,7-0,8
Resultat per aktie, kronor-0,02-0,04
Kassaflöde från löpande verksamhet-1,6-2,5