Finwire Table #1

Toleranzia, MkrQ1-2019Q1-2018
Nettoomsättning0,00,0
Rörelseresultat-1,1-1,4
Resultat före skatt-1,1-1,4
Nettoresultat-1,1-1,4
Resultat per aktie, kronor-0,07-0,09
Kassaflöde från löpande verksamhet-1,41,0