Finwire Table #1

Real Holding, MkrQ1-2019Q1-2018Förändring
Nettoomsättning12,38,348,2%
Rörelseresultat1,32,8-53,6%
Rörelsemarginal10,6%33,7%
Resultat före skatt-5,130,7
Nettoresultat-6,123,0
Resultat per aktie, kronor-0,030,10