Finwire Table #1

Ripasso Energy, MkrQ1-2019Q1-2018Förändring
Nettoomsättning8,113,5-40,0%
Rörelseresultat-8,3-3,4
Nettoresultat-12,5-4,9
Resultat per aktie, kronor-0,13-0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet-40,73,8