Finwire Table #1

Novus Group, MkrQ3-2018/2019Q3-2017/2018Förändring
Nettoomsättning14,214,9-4,7%
Rörelseresultat0,92,2-59,1%
Rörelsemarginal6,3%14,8%
Resultat före skatt0,92,2-59,1%
Nettoresultat0,71,7-58,8%
Resultat per aktie, kronor0,070,16-56,3%