Finwire Table #1

Sensec, MkrQ1-2019Q1-2018Förändring
Nettoomsättning21,725,5-14,9%
Rörelseresultat1,02,3-56,5%
Rörelsemarginal4,6%9,0%
Resultat före skatt0,92,1-57,1%
Nettoresultat0,51,5-66,7%
Resultat per aktie, kronor0,000,01