Finwire Table #1

Euris, MkrQ1-2019Q1-2018
Nettoomsättning0,10,0
Rörelseresultat-0,7-0,8
Resultat före skatt-0,7-0,8
Nettoresultat-0,7-0,8
Resultat per aktie, kronor-0,04-0,07