Finwire Table #1

Recyctec, MkrQ1-2019Q1-2018Förändring
Nettoomsättning1,22,6-53,8%
Rörelseresultat-4,2-2,1
Resultat före skatt-4,4-2,3
Nettoresultat-4,4-2,3
Resultat per aktie, kronor-0,08-0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet-3,2-2,4