Finwire Table #1

Transiro, MkrQ1-2019Q1-2018Förändring
Nettoomsättning4,72,3104,3%
Rörelseresultat-2,8-6,4
Resultat före skatt-3,5-6,7
Nettoresultat-3,5-6,7
Resultat per aktie, kronor-0,06-0,13