Finwire Table #1

Chordate Medical, MkrQ4-2018Q4-2017
Nettoomsättning0,20,0
Rörelseresultat-6,9-7,4
Resultat före skatt-6,9-7,4
Nettoresultat-6,9-7,4
Resultat per aktie, kronor-0,46-2,05
Kassaflöde från löpande verksamhet-4,9-5,4