Finwire Table #1

Game Chest, MkrQ4-2018Q4-2017Förändring
Nettoomsättning0,10,3-66,7%
Rörelseresultat-1,60,0
Resultat före skatt-1,60,0
Nettoresultat-1,60,0
Resultat per aktie, kronor-0,230,00