Finwire Table #1

Eyeonid, MkrQ4-2018Q4-2017Förändring
Nettoomsättning0,60,2200,0%
Rörelseresultat-9,2-5,4
Resultat före skatt-9,7-5,4
Nettoresultat-9,7-5,4
Resultat per aktie, kronor-0,18-0,11
Utdelning per aktie, kronor00