Finwire Table #1

SBC, MkrQ4-2018Q4-2017Förändring
Nettoomsättning118,6117,41,0%
Rörelseresultat19,518,27,1%
Rörelsemarginal16,4%15,5%
Resultat före skatt19,618,27,7%
Nettoresultat14,313,83,6%
Resultat per aktie, kronor0,350,336,1%
Utdelning per aktie, kronor1,101,0010,0%