Finwire Table #1

Cline Scientific, MkrQ4-2018Q4-2017Förändring
Nettoomsättning0,70,1600,0%
Rörelseresultat0,4-1,1
Rörelsemarginal57,1%
Resultat före skatt0,4-1,1
Nettoresultat0,4-1,1
Utdelning per aktie, kronor00