Finwire Table #1

FX International, MkrQ1-2019Q1-2018
Rörelseresultat-0,7-0,8
Resultat före skatt-0,8-0,8
Nettoresultat-0,8-0,8
Resultat per aktie, kronor-0,07-0,17