Finwire Table #1

Appspotr, MkrQ1-2018/2019Q1-2017/2018Förändring
Nettoomsättning0,10,10,0%
Rörelseresultat-4,0-3,4
Resultat före skatt-4,2-3,4
Nettoresultat-4,2-3,4
Resultat per aktie, kronor-0,32-0,29