Finwire Table #1

Klick Data, MkrQ1-2018/2019Q1-2017/2018Förändring
Nettoomsättning0,71,3-46,2%
Resultat före skatt-0,7-0,4
Resultat per aktie, kronor-0,28-0,18