Finwire Table #1

Acucort, MkrQ2-2018Q2-2017
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-4,7-1,5
Resultat före skatt-4,7-1,5
Nettoresultat-4,7-1,5
Resultat per aktie, kronor-0,67-0,22