Finwire Table #1

Touchtech, MkrQ2-2018Q2-2017Förändring
Nettoomsättning1,21,7-29,4%
Rörelseresultat-2,0-0,6
Resultat före skatt-2,0-0,7
Nettoresultat-2,0-0,7
Resultat per aktie, kronor-0,28-0,12