Finwire Table #1

Ambia Trading, MkrQ2-2018Q2-2017Förändring
Nettoomsättning212,1236,2-10,2%
Rörelseresultat-3,0-0,2
Resultat före skatt-4,0-2,5
Nettoresultat-4,0-2,5