Finwire Table #1

QBNK, MkrQ2-2018Q2-2017Förändring
Nettoomsättning6,15,510,9%
EBITDA1,1-0,3
EBITDA-marginal18,0%
Rörelseresultat0,6-0,9
Rörelsemarginal9,8%
Resultat före skatt0,2-1,0
Nettoresultat0,2-1,0