Finwire Table #1

Gold Town Games, MkrQ2-2018Q2-2017
Nettoomsättning6,50
Rörelseresultat-1,0-1,2
Resultat före skatt-1,1-1,2
Nettoresultat-1,1-1,2
Resultat per aktie, kronor-0,09-0,16
Kassaflöde från löpande verksamhet0,3-1,3