Finwire Table #1

Risk Intelligence, MdkkQ2-2018Q2-2017Förändring
Nettoomsättning1,91,90,0%
EBITDA-2,3-0,8
Resultat före skatt-2,5-1,1
Nettoresultat-2,0-0,8
Resultat per aktie, dkk-0,34-4,72