Finwire Table #1

Mertiva, MkrQ2-2018Q2-2017Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-0,4-0,3
Resultat före skatt27,20,92 922,2%
Nettoresultat27,20,92 922,2%
Resultat per aktie, kronor1,50,0