Finwire Table #1

True Heading, MkrQ2-2018Q2-2017Förändring
Nettoomsättning1,92,9-34,5%
Rörelseresultat-1,5-1,5
Resultat före skatt-1,5-1,5
Nettoresultat-1,5-1,5