Finwire Table #1

Brandbee, MkrQ2-2018Q2-2017Förändring
Nettoomsättning0,30,6-50,0%
Rörelseresultat-1,9-2,2
Resultat före skatt-1,9-2,2
Nettoresultat-1,9-2,2
Resultat per aktie, kronor-0,05-0,16