Finwire Table #1

Amhult 2, MkrQ2-2018Q2-2017Förändring
Nettoomsättning8,88,27,3%
Rörelseresultat5,55,010,0%
Rörelsemarginal62,5%61,0%
Nettoresultat7,53,1141,9%