Finwire Table #1

24Sevenoffice, MkrQ2-2018Q2-2017Förändring
Nettoomsättning25,119,330,1%
Rörelseresultat1,60,3433,3%
Rörelsemarginal6,4%1,6%
Resultat före skatt2,10,3600,0%
Nettoresultat2,10,3600,0 %
Resultat per aktie, kronor0,04