Finwire Table #1

Braincool, MkrQ2-2018Q2-2017Förändring
Nettoomsättning0,40,5-20,0%
Rörelseresultat-8,3-4,6
Resultat före skatt-8,4-5,4
Nettoresultat-8,4-5,4
Resultat per aktie, kronor-0,24-0,23