Finwire Table #1

Exalt, MkrQ2-2018Q2-2017Förändring
Nettoomsättning11,210,110,9%
EBITDA1,31,4-7,1%
EBITDA-marginal11,6%13,9%
Rörelseresultat0,70
Rörelsemarginal6,3%
Resultat före skatt0,6-0,2
Nettoresultat0,6-0,2
Resultat per aktie, kronor0,010,0