Finwire Table #1

Quiapeg Pharmaceuticals, MkrQ2-2018Q2-2017
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-3,1-1,7
Resultat före skatt-3,3-1,8
Nettoresultat-3,3-1,8