Finwire Table #1

Seafire, MkrQ2-2018Q2-2017Förändring
Nettoomsättning5,67,1-21,1%
Rörelseresultat-1,50,1
Rörelsemarginal1,4%
Nettoresultat-1,7-0,1
Resultat per aktie, kronor-0,38-0,03