Finwire Table #1

Smoltek, MkrQ2-2018Q2-2017
Nettoomsättning0,30,0
Rörelseresultat-2,6-1,1
Resultat före skatt-2,6-1,1
Nettoresultat-2,6-1,1
Resultat per aktie, kronor-0,48-0,21