Finwire Table #1

Pantaluren, MkrQ2-2018Q2-2017Förändring
Nettoomsättning1,51,7-11,8%
Rörelseresultat-0,7-1,0
Resultat före skatt-0,7-1,0
Nettoresultat-0,7-1,0
Resultat per aktie, kronor-0,48-0,64