Finwire Table #1

NextCell Pharma, MkrQ3-2017/2018Q3-2016/2017Förändring
Nettoomsättning0,10,2-50,0%
Rörelseresultat-3,1-3,6
Resultat före skatt-3,1-3,6
Nettoresultat-3,1-3,6
Resultat per aktie, kronor-0,36-0,73