Finwire Table #1

Acrinova, MkrQ2-2018Q2-2017Förändring
Resultat före skatt8,6572,0%
Nettoresultat74,266,7%
Resultat per aktie, kronor1,510,9362,4%