Finwire Table #1

Orgo Tech, MkrQ1-2018Q1-2017Förändring
Nettoomsättning0,50,50,0%
Rörelseresultat-0,60,0
Resultat före skatt-0,60,0
Nettoresultat-0,60,0
Resultat per aktie, kronor-0,060,00