Finwire Table #1

Litium, MkrQ3-2017Q3-2016Förändring
Nettoomsättning5,33,935,9%
Rörelseresultat-0,9-1,643,8%
Resultat före skatt-0,9-1,643,8%
Nettoresultat-0,9-1,643,8%
EBITDA0,5-0,2350,0%
EBITDA-marginal9,4%