Finwire Table #1

Sealwacs, MkrQ3-2017Q3-2016Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-0,4-0,742,9%
Resultat per aktie, kr-0,14-0,2441,7%