Finwire Table #1

Safe at Sea, MkrQ3-2017Q3-2016Förändring
Nettoomsättning1,81,612,5%
Rörelseresultat-0,9-0,7-28,6%
Resultat före skatt-0,9-0,7-28,6%
Nettoresultat-0,9-0,7-28,6%
Resultat per aktie, kr-0,293-0,278-5,4%