Finwire Table #1

MultiDocker, MkrQ3-2017Q3-2016Förändring
Nettoomsättning2130,2-30,5%
Rörelseresultat-2,41,8
Rörelsemarginal6,0%
Resultat före skatt-2,61,4
Nettoresultat-21,1
EBITDA-1,72,8
EBITDA-marginal9,3%