Finwire Table #1

Igrene, MkrQ4-2016/2017Q4-2015/2016Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-1,6-1,75,9%
Resultat före skatt-1,6-1,75,9%
Nettoresultat-1,6-1,75,9%
Utdelning per aktie, kr00