Finwire Table #1

IDL Biotech, MkrQ3-2017Q3-2016Förändring
Nettoomsättning8,48,9-5,6%
Rörelseresultat0,31,6-81,3%
Rörelsemarginal3,6%18,0%
Resultat före skatt0,31,5-80,0%
Nettoresultat0,31,5-80,0%
Resultat per aktie, kr0,010,06-83,3%