Finwire Table #1

Ambia Trading, MkrQ2-2017Q2-2016Förändring
Nettoomsättning236,2229,43,0%
Rörelseresultat-0,24,3
Rörelsemarginal1,9%
Resultat före skatt-2,51,1
Nettoresultat-2,51,1