Finwire Table #1

Cherry, MkrQ2-2017Q2-2016Förändring
Nettoomsättning536192179,2%
Rörelseresultat606900,0%
Rörelsemarginal11,2%3,1%
Resultat före skatt2311109,1%
Nettoresultat15887,5%
Resultat per aktie, kr0,030,04-25,0%
EBITDA9315520,0%