Finwire Table #1

Net Gaming, MkrQ2-2017Q2-2016Förändring
Nettoomsättning42,74,8789,6%
Rörelseresultat25,7-0,6
Rörelsemarginal60,2%
Resultat före skatt14,5-0,8
Nettoresultat8-0,8
Resultat per aktie, kr0,13-0,01
EBITDA25,9-0,5
EBITDA-marginal60,7%