Finwire Table #1

EQL Pharma, MkrQ2-2017Q2-2016Förändring
Nettoomsättning6,74,645,7%
Rörelseresultat-0,20,1
Rörelsemarginal2,2%
Resultat före skatt-0,20,1
Nettoresultat-0,20,1
EBITDA0,10,5