Finwire Table #1

NextCell Pharma, MkrQ3-2016/2017Q3-2015/2016Förändring
Nettoomsättning0,20,4-50,0%
Rörelseresultat-3,6-3,4
Resultat före skatt-3,6-3,1
Nettoresultat-3,6-3,1
Resultat per aktie, kr-0,81-20,33