Finwire Table #1

Ecomb, MkrQ1-2017Q1-2016Förändring
Nettoomsättning1,75,9-71,2%
Resultat före skatt-0,6-0,4
Resultat per aktie, kr-0,06-0,03