Finwire Table #1

PlayHippo, MkrQ1-2017Q1-2016Förändring
Nettoomsättning1,21,7-29,4%
Rörelseresultat-3,6-2,7
Resultat före skatt-2,5-2,7
Nettoresultat-2,5-2,7
Resultat per aktie, kr-0,01-0,02